กลุ่ม Together we can ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

กลุ่ม Together we can ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่ม Together  we  can ในการเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ