กิจกรรมน้องส่งพี่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมน้องส่งพี่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ร่วมแสดงความรู้สึกและความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ และสร้างความผูกพันในสถาบันแห่งนี้ต่อไป  เมื่อวันที่ 19  มีนาคม  2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ