กิจกรรมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดเรือนจำจังหวัดตรัง

กิจกรรมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดเรือนจำจังหวัดตรัง

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 อาจารย์สุภาวดี ทองเรืองรักษ์ และอาจารย์กฤษฎากร หวังบริสุทธิ์ นำนักเรียนชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดเรือนจำจังหวัดตรัง ในโอกาสนี้ พณฯ ชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนรู้ด้านภาษา และทักษะชีวิต เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียน และการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ