กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย   “99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย” ทางอาสายุวกาชาด โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ บำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนฯ และชุมชนใกล้เคียง ทำหน้าที่บริการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคดวงตา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ