กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม 2563  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จัดถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างการเข้าแถวหน้าเสาธงในตอนเช้า โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ อ.ศรีนวล นุ้ยหงษ์ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ