กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยมีประธานในพิธี คือ นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมเล่าเรื่องวิทย์ผ่านคลิปสั้น , กิจกรรม cross word ค้นหาคำศัพท์วิทย์, กิจกรรมภาพสวยด้วยมือเรา สำหรับน้องๆปฐมวัย, กิจกรรมวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ