กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในรูปแบบ Day Camp

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในรูปแบบ Day Camp

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ในรูปแบบ Day Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ