กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น ในวันที่ 16 ก.ค. 2563  ให้กับนักเรียน ในการเข้าแถวหน้าเสาธง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรครูดีมีผลงาน และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในปีการศึกษา 2562

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ