ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2564 จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2564 จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2564 จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565ได้แก่ 1.นางสมจิน แซ่หลี รางวัล…ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ในจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์2.นางพรศิทิพย์ ใสเพี้ย รางวัล…ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2564 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3.นางปิยพัตร์ ผลิผล รางวัล…ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2564 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ4.นางสาวพรนภา จิเหลา รางวัล…ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม5.นางสาวพรเพ็ญ คำรณ รางวัล…ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย6.นางสาวธนาภรณ์ ขันสังข์ รางวัล… บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ