งานคริสต์มาสโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

งานคริสต์มาสโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสในหัวข้อ sharing love โดยมีการนมัสการพระเจ้าสำหรับนักเรียนระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563  ในคาบเรียนห้องประชุม   ณ อาคาร ศจ.สุข พงศ์น้อย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ