นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาสให้กับครูและบุคลการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาสให้กับครูและบุคลการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตมาสให้กับครู และบุคลากร โดยมี  อ.พรสรวง จิตต์แจ้ง     ศิษยาภิบาลคริสตจักรตรังเป็นผู้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  ณ ห้องโสตฯ  ชั้น 3 อาคาร อ.ย.ต. 100 ปี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ