นักเรียนอายุ 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

นักเรียนอายุ 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนได้ดำเนินการตามมาตรการของทางภาครัฐในการจัดการให้นักเรียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้กับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี  ซึ่งผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการนำนักเรียนไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ สถานที่ฉีดโรงเรียนวิเชียรมาตุ   อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ