นำเสนอผลการขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นำเสนอผลการขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยอาจารย์กรรณิการ์  ลั่นเต้ง รองผู้อำนวยการวิชาการ  เป็นผู้นำเสนองานในครั้งนี้  ณ ห้องธนารินทร์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ