นำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค

นำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค

   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 งานครั้งนี้จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ