บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านโคกทราย

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านโคกทราย

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นำโดยผู้อำนวยการ นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง , ฝ่ายกิจการและกิจกรรมนักเรียน, ฝ่ายศาสนกิจ และนักเรียนร่วมกันเป็นตัวแทนนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพิ้นที่ ต.บ้านโคกทราย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันที่  9 ธันวาคม 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ