ประชุมผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีท่านผู้จัดการ นางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์  และผู้อำนวยการ  นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ได้ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site หากได้รับการอนุญาต จากทาง ศบค. จังหวัดตรัง

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ