ประชุมผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบาย กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆในรูปแบบออนไลน์  การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid 19 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งมีการเผยแพร่วีดีโอดังกล่าวในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ