ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้ปกครอง  โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆของโรงเรียนฯ  พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และหลังจากร่วมประชุมเสร็จแล้ว ผู้ปกครองแยกไปรับผลการเรียนของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ตามห้องเรียน กับคุณครูที่ปรึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2533 ที่ผ่านมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ