ประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หัวข้อ "จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้" ซึ่งจัดโดยสำนักงานพันธกิจการศึกษา โดยมีทีมวิทยากรนำโดย ดร.ดุษิต พรหมชนะ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ