ค่ายศรีวิชัย ครั้งที่ 17 หัวข้อ “New normal”

ค่ายศรีวิชัย ครั้งที่ 17 หัวข้อ “New normal”

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมค่ายศรีวิชัย ครั้งที่ 17 ร่วมกับกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ ” New normal ” พระธรรม 1 โครินธ์ 5:17 โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ