ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้อง IEP ระดับชั้น ป.1-ป.5 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้อง IEP ระดับชั้น ป.1-ป.5 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ฝ่ายคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง
ฝ่ายคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง
คณะครูประถมศึกษา
ฝ่านต้อนรับ
ฝ่ายต้อนรับ
จุดลงทะเบียผู้ปกครองนักเรียนห้อง IEP ระดับชั้น ป.1-ป.5
จุดลงทะเบียน
คุณครูประจำชั้นห้องเรียน IEP ระดับชั้น ป.1-ป.5
พิธีกร อาจารย์เบญจวรรณ พิชัยกุล
อธิษฐานเปิดการประชุม
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
คณะผู้บริหารโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
ภาพบรรยากาศแระประชุมผู้ปกครอง
ด.ญ.สิรภัทร เรืองสุข กล่าว แนะนำตัวเองด้วย ภาษาอังกฤษ
ด.ญ.สิรภัทร เรืองสุข นักเรียนห้องเรียน IEP ระดับชั้น ป.5
อธิษฐานปิดการประชุมผู้ปกครอง อาจารย์พิชัยยุทธ พิชัยกุล
ผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น
ผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น
ผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น
ผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น
ผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ