ผลการสอบ RT คะแนนเต็ม 100 คะแนน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบ RT คะแนนเต็ม 100 คะแนน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตรังคริสตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีผลการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง (RT) คะแนนเต็ม 100  คะแนน มีจำนวน 3 คน คือ  1.เด็กหญิงกานต์นภัส  ใสสุข 2.เด็กหญิงปภัสมน  ผู้ภักดี  3.เด็กชายกรภัทร  จีรัฐติกุล

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ