พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเอกชนดีเด่น

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเอกชนดีเด่น

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเอกชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ได้รับ

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ