พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ