พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถ่ายภาพ : ด.ญ.วิวรรธณี สัญกูล และ ด.ญ.ธนัชชา ปิ่นทองพันธ์

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ