พิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

   วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ จัดพิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อ. พรสรวง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการโรงเรียนฯ เป็นผู้แต่งตั้งสภานักเรียน นำกล่าวคำปฏิญาณและอธิษฐานเผื่อสภานักเรียน และ อ.ศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบเครื่องหมายฯสภานักเรียนให้กับชุดปัจจุบัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ