มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นำโดย ผู้จัดการ นางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์  และ ผู้อำนวยการ  นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 แด่ นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นายวศะพิชญ์ ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ  (มีตัวแทนรับมอบของที่ระลึกแทน) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่  29 กันยายน 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ