มอบถุงน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

มอบถุงน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มีความห่วงใยต่อผู้ปกครองและนักเรียน  ทางคณะผู้บริหารได้ส่งมอบถุงน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ไปยังบ้านของนักเรียนในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ