มอบเกียรติบัตรผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

มอบเกียรติบัตรผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดี  และมอบเกียรติบัตร “ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น” และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564  Private School Administrator and Teacher of the Year 2020  งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2564 “การศึกษาเอกชนยกกำลังสองสู่ Next Normal ”  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ