รับมอบของบรรเทาทุกข์จากท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

รับมอบของบรรเทาทุกข์จากท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

นายกิจ หลีกภัย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และ นายธโนภาส สินไชย ผู้ช่วยดำเนินงานของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นำถุงบรรเทาทุกข์จากท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จำนวน 40 ชุด มอบให้กับคนงานและแม่ครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ