รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการให้ความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต

รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการให้ความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการให้ความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ในงานวันบริจาคโลหิตโลก วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 10 อาคารจอดรถโรงพยาบาลตรัง

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ