รางวัลจากการแข่งขันจรวดขวดน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

รางวัลจากการแข่งขันจรวดขวดน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ. และโมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563  โดยได้รับรางวัลต่างๆ  ดังต่อไปนี้
ประเภทยิงไกล      1.รางวัลชนะเลิศ   ระดับประถมศึกษา,
                                2.รางวัลชนะเลิศ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                3.รางวัลชนะเลิศ   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย+ปวช.
                                4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย+ปวช.
ประเภทแม่นยำ     รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 2 รางวัล  และ ระดับมัธยมศึกษา+ปวช. จำนวน 2 รางวัล 
การแข่งขันในครั้งนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2563 ณ สนามโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ