รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยนางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นผู้รับมอบ จาก ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ