รางวัลระดับยอดเยี่ยม การจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

รางวัลระดับยอดเยี่ยม การจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ทางกลุ่มสาระการเรียน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นำโดย นายมีสุข จรคงสี  ได้จัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” และอัพโหลดผลงานลงในยูทูป โดยได้รับผลการประเมินผลงานในระดับ ยอดเยี่ยม จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  29 กันยายน 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ