รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญเงิน คือ เด็กหญิงกันติชา  อุษณพงศ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว การคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020  จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งประกาศผลการแข่งขันเมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ