รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”ประจำปี พ.ศ. 2563

รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 30 คน  ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563  จากงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563  “การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า” จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ