อบรมโครงการ การต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.

อบรมโครงการ การต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา ร.ต.อ. สนั่น นิลวงศ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองตรัง วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด D.A.R.E แก่นักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร อ.ย.ต. 100 ปี โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ