เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์ และการชี้แจงประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ