โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน ภาคใต้ จ.ตรัง ขอมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนผู้เป็นจิตอาสา เสียสละ และสนับสนุนงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มีจำนวน 18 คน

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน ภาคใต้ จ.ตรัง ขอมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนผู้เป็นจิตอาสา เสียสละ และสนับสนุนงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มีจำนวน 18 คน

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ