โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (องค์กรทำดี)

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (องค์กรทำดี)

   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ โดยศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ ซึ่งเป็นทีมงานของ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (องค์กรทำดี) ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน  1,350  ชิ้น และเจลทำความสะอาดมือ จำนวน 100 ขวด ซึ่งทางโรงเรียนฯได้ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)”   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ