โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษารับการตรวจเยี่ยมจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ศปม. อำเภอเมืองตรัง

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษารับการตรวจเยี่ยมจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ศปม. อำเภอเมืองตรัง

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษารับการตรวจเยี่ยมจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ศปม. อำเภอเมืองตรัง ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจสอบเตรียมความพร้อมการดำเนินการหรือการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนบริหารการจัดการและมาตรการป้องกันโรค เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ