โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ให้กับสถานที่ราชการ,หน่วยงาน โรงเรียน และตามบ้าน

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ให้กับสถานที่ราชการ,หน่วยงาน โรงเรียน และตามบ้าน

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ให้กับสถานที่ราชการต่างๆ, หน่วยงาน โรงเรียน และตามบ้าน นำโดยผู้จัดการ  อ.เพชรรัตน์ อุษณพงศ์,  ผู้อำนวยการ  อ.กรรณิการ์ ลั่นเต้ง และคณะผู้บริหาร  ระหว่างวันที่ 20-23  และ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ