โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ “นางสาวศิรินทร์ขวัญ แสนบุญศิริ”  ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ลำดับที่ 2 จากทั้งหมด 4 อันดับ ของแผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ