โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน Yes และ AFS

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน Yes และ AFS

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา “ขอแสดงความยินดี”  กับคนเก่ง ต.ค.ศ. ทั้ง 4 คน  คือ  นายณัฐดนัย  พลฤทธิ์ สอบผ่าน YES ได้ไปประเทศอิตาลี  และสอบผ่านข้อเขียน  AFS โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ, เด็กหญิงเรืองเนตร ขจิตวิวัฒน์  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ผ่าน AFS โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ  ได้ไปประเทศจีน,  นางสาวนัชชา  เจตนาธรรมจิต   และ  นางสาวณัฐณิชา  จันทร์เลื่อน  สอบผ่านข้อเขียน AFS โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ