โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นำโดย อ.กรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการ  เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ