โล่รางวัลคริสตชนต้นแบบ ด้านการศึกษาของพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โล่รางวัลคริสตชนต้นแบบ ด้านการศึกษาของพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

   อาจารย์ศรีนวล  นุ้ยหงษ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับโล่รางวัลคริสตชนต้นแบบ พันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย งานนี้จัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 6  สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ