ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการมาเยี่ยม และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียน ในคราวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ตรัง พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะทำงาน เมื่อเช้าของ   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ