ฝ่ายวิชาการ

TCS-TS Model

ฝ่ายวิชาการเรามุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้เป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน