ข่าวสารจากโรงเรียน

NEWS "ข่าวใหม่ล่าสุด"

ข่าวสารโรงเรียน

ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน On-Site ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ข่าวสารโรงเรียน

ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้อง IEP ระดับชั้น ป.1-ป.5 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ข่าวสารโรงเรียน

มอบถุงน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ข่าวสารโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2564 จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหมด