ข่าวสารจากโรงเรียน

NEWS “ข่าวใหม่ล่าสุด”


ข่าวสารโรงเรียน

มอบถุงน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19


ข่าวสารโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2564 จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2564


ข่าวสารโรงเรียน

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ


ข่าวสารโรงเรียน

นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาสให้กับครูและบุคลการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

ข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหมด