จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องไกรทอง ชั้น 2  โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ